Зразок договору найму оренди житла: покрокове керівництво з заповнення

Укладення договору найму оренди житла є важливим етапом при оренді житлової нерухомості. Цей документ регулює права та обов’язки орендаря та орендодавця, а також встановлює умови проживання в орендованому житлі.

У цій статті ми подамо зразок договору найму оренди житла та надамо покрокове керівництво щодо його заповнення.

Зразок договору найму оренди житла

Договір найму житла

Місто: [введіть місто]

Дата: [введіть дату]

Між:

Орендодавець (ПІБ та адреса): [введіть дані орендодавця]

і

Орендар (ПІБ та адреса): [введіть дані орендаря]

Предмет договору

 • Предмет найму: Орендодавець здає в оренду житлове приміщення, розташоване за адресою: [введіть адресу житла].
 • Площа житла: Площа орендованого житла становить [введіть площу у квадратних метрах] кв. метрів.
 • Призначення найму: Оренда житла призначена для проживання орендаря та його родини.

Термін дії договору

 • Термін найму: Договір найму укладено на строк з [введіть дату початку] до [введіть дату закінчення].
 • Можливість продовження: Обидві сторони можуть продовжити дію договору за умови письмової згоди.

Умови оплати

 • Орендна плата: Орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату в розмірі [введіть суму] гривень щомісячно, не пізніше [введіть дату] кожного місяця.
 • Порядок оплати: Оплата проводиться переказом на банківський рахунок орендодавця.

Права сторін

Права орендодавця:

 • Перевірка стану житла перед передачею в оренду.
 • Перевірка правильності сплати орендної плати та інших обов’язкових внесків.
 • Право на розірвання договору у випадку порушення умов договору оренди.

Права орендаря:

 • Право на користування житлом відповідно до умов договору.
 • Право на отримання від орендодавця необхідних документів та дозволів для користування житлом.
 • Право на безпечне та невтручане користування житлом.

Обов’язки сторін

Обов’язки орендодавця:

 • Забезпечити належний стан житла перед передачею в оренду.
 • Проводити регулярну перевірку стану житла та його технічного стану.
 • Забезпечити безпеку користування житлом.

Обов’язки орендаря:

 • Сплачувати орендну плату та інші обов’язкові внески вчасно і в установлені строки.
 • Дотримуватися правил користування житлом і законодавства.
 • Повернути житло в належному стані після закінчення оренди.

Цей договір є юридично обов’язковим для обох сторін та замінює всі попередні усні чи письмові угоди.

Зміни та доповнення до цього договору є чинними лише у випадку письмової згоди обох сторін.

У разі порушення будь-якого з обов’язків, передбачених цим договором, сторони зобов’язуються вирішувати спори шляхом переговорів.

Підписи сторін:

Орендодавець (ПІБ): ___________________________ Орендар (ПІБ): ___________________________

Дата підпису: ________________

Цей зразок договору найму оренди житла може служити основою для укладення вашого власного договору. Важливо пам’ятати, що цей документ повинен бути підписаний обома сторонами та дотримуватися законодавства вашої країни. Якщо у вас виникають сумніви або питання щодо договору, краще звернутися до юриста або фахівця з нерухомості для консультації.